Tłumacz Specjalistyczny

Kim jest tłumacz specjalistyczny?

Tłumacz specjalistyczny to ktoś więcej niż zwykły tłumacz. Zawód tłumacza w Polsce ( w przeciwieństwie np. do Republiki Czeskiej czy Słowacji) nie jest regulowany i tak byle pan fotograf czy fryzjer może dać ogłoszenie i założyć sobie działalność i wykonywać tłumaczenia „ bo trochę zna angielski”. Skutki  dla klientów mogą być opłakane…. Wyjątek stanowią tłumacz przysięgły i specjalistyczny. O tłumaczu przysięgłym możecie przeczytać TUTAJ, w tym poście natomiast wyjaśnię kim jest tłumacz specjalistyczny.

Jest to tłumacz, który ukończył studia filologiczne na kierunku językowym, w którym się specjalizuje. Ukończenie studiów filologicznych daje nie tylko pogłębioną znajomość języka – na poziomie CPE czyli C2 co jest porównywalne z poziomem natywnym ale również daje pogłębioną wiedzę  językoznawczą – co jest nie bez znaczenia w procesie tłumaczeniowym.

Dodatkowo tłumacz specjalistyczny ma ukończone roczne studia podyplomowe, co oznacza, że opanował umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, medycyna, tłumaczenia na potrzeby unii europejskiej oraz techniczne i literackie a także potrafi tłumaczyć ustnie – konsekutywnie i symultanicznie- w kabinie. Jego umiejętności zostały zweryfikowane, musiał także podejść do egzaminu na tłumacza specjalistycznego. 

Ponieważ, jak wspomniałam, w Polsce tłumaczyć każdy może, „trochę lepiej lub trochę gorzej”, ważne jest aby to klient miał świadomość, że to niestety na nim spoczywa odpowiedzialność za wybór dobrego tłumacza. Podejrzenie powinny wzbudzić nie tylko brak formalnego wykształcenia ale również dziwnie niska cena albowiem konsekwencje prawne źle wykonanych tłumaczeń mogą być bardzo kosztowne, a nawet prowadzić do utraty zdrowia czy życia.

Nie warto ryzykować. Warto oddać tłumaczenia do tłumacza specjalistycznego. Anglopunkt zaprasza!