Jest to tłumacz, który ukończył studia filologiczne na kierunku językowym, w którym się specjalizuje.

Read more