Uwaga! Brak wolnych miejsc!

Dlaczego Anglopunkt się wyróżnia?

Naszym hasłem przewodnim jest motto" Teaching people"  czyli "Uczenie ludzi" albowiem to nasz słuchacz jest dla nas najważniejszy a nie program czy rozkład materiału. W procesie nauczania bierzemy pod uwagę indywidualne zdolności i możliwości ucznia.
Jako młoda i dynamiczie rozwijająca się szkoła jesteśmy w stanie elastycznie dopasować się do Twoich potrzeb, a także szybko reagować na zmiany.
Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo Twojego dziecka, które przebywa pod naszą opieką.

Nowoczesna szkoła

Szkoła Językowa Anglopunkt w Lubinie to nowoczesna szkoła wyposażona w komputer, rzutnik i przenośną tablicę multimedialną a także edukacyjne gry cyfrowe.  Jesteśmy podłączeni do Internetu. Nie rezygnujemy z tradycji ale stawiamy na rowiązania na miarę XXI wieku i na nauczanie, które trafia do dzisiejszego pokolenia wychowanego w kontakcie ze światem wirtualnym.

Bądź sytematyczny

Dokładamy wszelkich starań aby nasi słuchacze osiągnęli jak najlepsze rezultaty, jednakże trudno jest robić postepy w nauce języka bez regularnej nauki i chodzenia na zajęcia. Aby jeszcze bardziej zmotywować słuchaczy do udziału w zajęciach lektorzy prowadzą dzienniki zajęć, a osoby z najwyższą frekwencją są nagradzane!

Honorowy patronat metodyczny nad  szkołą: mgr Agnieszka Jeżyk-Chlebowska

W swojej pracy zawodowej zawsze starała się zdobyć jak największe doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka francuskiego i angielskiego. Poprzez liczne kursy i szkolenia, a także kilka lat pracy w szkołach publicznych i prywatnych szkołach językowych zdobyła wiedzę i doświadczenie w nauczaniu nowoczesnymi metodami (wprowadzała na lekcje gry językowe, zabawy, lekcje z piosenką, lekcje „ na dworze”, pracę metodą projektu, zajęcia teatralne, itp.) jak i poznała specyfikę pracy w sektorze prywatnym (lektorat). Jej niewątpliwym atutem jest znajomość języka angielskiego biznesowego i prawniczego - prowadziła zajęcia z osobami, które ze względu na wykonywany rodzaj pracy potrzebowały nauczyć się języka specjalistycznego. Jest tłumaczem przysięgłym języka francuskiego. Posiada także doświadczenie we współpracy międzynarodowej między szkołami –projekt Socrates Comenius( w ramach tego projektu pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w Vihanti (Finlandia) i e-Twinning( dotyczyły zarówno języka francuskiego jak i angielskiego). Ukończyła kursy pozwalające jej na samodzielne poprowadzenie projektu e-Twinning. W roku 2011 ukonczyła staż pedagogiczny w Bordeaux (Francja) . Było to stypendium Rządu francuskiego i Ambasady Francji w Polsce) , współpracowała z organizacją Klasy Frankofońskie na Śląsku, która zaowocowała min. ogromnym projektem-konkursem ( we współpracy z Ambasadą Belgii i Francji) na logo projektu, którego była współorganizatorką. W chwili obecnej rozwija swoją własną szkołę językową Anglopukt w Lubinie, posiada bazę w postaci sprzętu multimedialnego, programów komputerowych, wzbogaciła swoje zbiory gier językowych i pomocy naukowych. Prowadzi własną działalność skierowaną do osób dorosłych pragnących nauczyć się języka angielskiego. Uczenie i rozwijanie dzieci i młodzieży według najwyższych, europejskich standardów jest jej celem i spełnieniem marzeń.
Copyright : Anglopunkt