Uwaga! Brak wolnych miejsc!

                                           Anglopunkt i tłumaczenia

Anglopunkt w serwisie Oferteo! Zobacz wizytówkę!

                                                       https://www.oferteo.pl/anglopunkt/firma/2900383

W Szkole Języków Obcych Anglopunkt możesz zamówić również tłumaczenia:

w języku angielskim : tłumaczenia zwykłe: ustne i pisemne, tłumaczenia stron internetowych, tłumaczenia branżowe, ekonomiczne. 


 w języku francuskim:

-tłumaczenia zwykłe: ustne i pisemne, tłumaczenia stron internetowych.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe ( czyli z pieczęcią tłumacza )
Są to :
-tłumaczenia karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego,itp.
-tłumaczenia aktów urodzenia, ślubu, zgonu,
-dokumenty szkolne: matura, dyplom ukończenia studiów, suplemet, aneksy, itp.
-wyroki, wezwania, orzeczenia i inne dokumenty sądowe
-inne

Oferujemy też tłumaczenia konferencyjne: stawka za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia to 120 zł brutto.
Aglopunkt poleca również usługę "Consierge" czyli opiekę językową dla klienta polskiego za granicą jak i opiekę językową dla klienta zagranicznego w Polsce.Ceny ustalane są indywidualnie.

Dokumenty są tłumaczone przez Tłumacza Przysięgłego Języka francuskiego : Agnieszkę Jeżyk-Chlebowską wpisaną na listę Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/80/06.

Uwagi: Klient w ramach ceny za usługę  otrzymuje wydruk dokumentu z pieczęcią. Możliwe jest tłumaczenie z kopii elekronicznej dokumentu, ale wtedy dokument opatrzony jest adnotacją  o zgodności z kopią( a nie z oryginałem).  Wykonujemy też skan przetłumaczonych dokumentów ( do pliku PDF) i wysyłamy pocztą elektroniczną ale należy wtedy doliczyć 5 % ceny tłumaczenia. Na życzenie zleceniodawcy wysyłamy dokumenty pocztą tradycyjną -tylko listem poleconym. Koszt wysyłki + koszt koperty doliczany jest do kwoty należej za tłumaczenie.
Każdy duplikat tłumaczenia dokumentu opatrzony pieczęcią to 10% ceny tłumaczenia.

Podaj tytuł linku

Wystawiamy faktury!


Zródło zdjęć: freepik.comTłumaczenia branżowe i ekonomiczne są wykonywane przez tłumacza języka angielskiego Pana Bartosza Gołosa .

Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (zarządzanie finansami ) i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (finanse i bankowość), certyfikat LCCI 3 z doświadczeniem w pracy w bankowości.

Copyright : Anglopunkt